02-2364096, 081-3501919 advance_engineering@hotmail.com

econo

แอร์ Misubishi MS-GL09VF รุ่น ECONO น้ำยาแอร์ 32 แอร์ใหม่ 2016

  • Dual Barrier Coating เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ
  • Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
  • Air Cleanning Filter แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์ดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค
  • Econo Cool ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20%
  • Powerful Cool เพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
  • Fuzzy Logic “I FEEL” Control ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก
  • Auto Restart ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง
  • 12 Hour ON/OFFTimer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด หรือ ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง สารทำความเย็น R32
  • สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก ลดภาวะเรือนกระจก
  • รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

ผลงานการติดตั้ง

♥กำลังรอการอัพเดท♥