02-2364096, 081-3501919 advance_engineering@hotmail.com

LG Econo S13D

แอร์ LG Econo รุ่น S13D แอร์ใหม่ 2014 ขนาด 12,068 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 คุณสมบัติ Plasmaster Auto Cleaning กำจัดเชื้อโรคจากภายในเครื่องปรับอากาศ มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติที่ทำให้แผงคอยล์แห้งสะอาดอยู่เสมอและฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งด้วย ไอออน พลาสมาสเตอร์...

LG Econo S10D

แอร์ LG Econo รุ่น S10D แอร์ใหม่ 2014 ขนาด 9114 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 คุณสมบัติ Plasmaster Auto Cleaning กำจัดเชื้อโรคจากภายในเครื่องปรับอากาศ มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติที่ทำให้แผงคอยล์แห้งสะอาดอยู่เสมอและฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งด้วย ไอออน พลาสมาสเตอร์...