02-2364096, 081-3501919 advance_engineering@hotmail.com

Mitsubishi MS-GL13VF Econo

แอร์ Misubishi MS-GL13VF รุ่น ECONO น้ำยาแอร์ R32 (แอร์ใหม่ 2016)   “Dual Barrier Coating” เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ “Nano Platinum Filter”...

Mitsubishi MS-GL09VF Econo

แอร์ Mitsubishi MS-GL09VF รุ่น ECONO น้ำยาแอร์ R32 (แอร์ใหม่ 2016)   “Dual Barrier Coating” เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ “Nano Platinum Filter”...